SAL7786, Act: V°42.2-R°43.1 (83 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°42.2-R°43.1  
Act
Date: 1501-07-31

Transcription

2021-11-01 by Walter De Smet
It(em) katline van cav(er)son weduwe jans wijlen/
van boxelair in p(rese)ntia heeft gekint en(de) geled(en)/
dat zij egheen recht oft actie [en heeft prete(n)deert] aen alsulken/
scult van xxxviii l(i)b(ra) gr(oten) vl(e)ms als jan wijlen du/
boix geheeten de couloingne van mets vortijde(n)/
mach bewesen hebben den voirs(creven) wijlen ja(n)ne/
van boxelair op gielijse vos en(de) janne eystenc/
van di beyde van mechelen ende heeft geco(n)/
senteert soe v(er)re dat [haer aengaet dat] de obligatie mette(n) tra(n)sporte/
d(air)af wesen(de) volge ombelet den erfgename(n) oft/
actie hebbende des voirs(creven) wijlen jans du boix/
op tselve transport soe v(er)re e(n)nich d(air)af den voirs(creven)/
boxelair gedaen is Renu(n)cie(re)nde en(de) d(air)af hue(r)/
actie ende recht quite(re)nde met oic van/
allen costen bijden selve(n) boxelair int v(er)volge(n)/
van dier scult gedaen behalve(n) der voirs(creven)
//
weduwen hue(r) recht ende actie in tijden en(de)/
wijlen van des de selve wijlen jan du boix/
ende jan van boxelair tegen malcande(re)n/
and(er)ss(ins) mochten uutstaen(de) hebben Coram/
tymple butsele julii ulti(m)a
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer