SAL7786, Act: V°7.2-R°8.1 (8 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°7.2-R°8.1  
Act
Date: 1501-07-03

Transcription

2021-04-16 by Walter De Smet
It(em) es vorweerde dat den bekinbrief van drie r(ins)g(ulden)/
erflijck bij ja(n)ne vand(en) bossche mychiele vand(en) berghe/
jacoppe vand(en) kerckove ende gielijse puttarts/
bekint der voirs(creven) jouffr(ouwen) katlij colline(n) le roy vand(er)/
daet penult(ima) octobr(is) a(n)ni xiiii[c] lxxxvii [en(de) oick dbeleyt d(air)uuyt gedaen] dair uuyt/
de voirs(creven) vestich(eit) mits bedwange va(n) rechte ende/
uuyt vo(n)nisse en(de) t(er)mi(n)atien vand(er) stad va(n) loeven(e)/
d(air) op geslag(en) junii v en(de) junii ix beyde lestleden/
es geschiet sal blive(n) acht(er)volgen(de) der voirs(creven) t(er)mi(n)atien/
in sijnder macht Te dier meyni(n)g(en) dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) collijne ter stont sal doen doen de geboden/
teg(en) de beleyden ende in gevalle de geboden bij/
yemande gecalengieert wordde(n) oft dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) coline e(n)nich gebreck bevonde bynne(n) den/
tijde dat de geboden voirs(creven) in wesen(en) sijn sulle(n)/
inde voirs(creven) gelufte(n) van genoechdoen(en) en(de) van/
wairscape dat zij dat gebreck en(de) opdie vuege/
mette(n) voirs(creven) yerste(n) bekinbrieve en(de) beleyde d(air)uuyt/
gespruyt sal moegen volgen en(de) verhalen nae/
inhoud(en) der selver brieve(n) Ende djair ende zesse/
weken leden zijnde en(de) de geboden ongecalengeert/
sal deselve jouffr(ouwe) coline den voirs(creven) mychiele den/
selve(n) bekin brief mette(n) beleyde ombelet laten volgen/
opde manie(re) ende ter meyni(n)g(en) dov(er)geve(n) op heden/
voir scep(enen) gedaen dat begrijpt En te deser/
meyni(n)g(en) es den selve(n) brief mette(n) beleyde alh(ier) tusschen
//
der selver jouffr(ouwen) coline(n) ende mychiele in een doose/
onder wet bleven d(air) op gescreve(n) staet coline le roy/
mychiel vanden berghe om eene(n)yegelijken van/
hen altijt opde vuege voirs(creven) dair mede behulp/
te doene als zij des in rechte behoeve(n) sullen Eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer