SAL7786, Act: V°9.4-R°10.1 (16 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°9.4-R°10.1  
Act
Date: 1501-06-27

Transcription

2021-05-04 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) gheerdt heeft gecleert dat/
hij den voirs(creven) p(er)sone(n) den voirs(creven) brief/
en(de) scult bekint heeft en(de) geloeft in
//
puer(en) almoessen en(de) om gods wille en(de) dat/
voir div(er)se diensten die zij den voirs(creven)/
g(er)de gedaen hebben en(de) noch doen sullen/
en(de) oic oft hij in enig(er) manie(re)n in hen/
oft e(n)nigen van hen gehouden mocht/
wesen en(de) sullen hen d(air)mede moge(n)/
doen leyden tot huer(en) manissen Te weten(e)/
de voirs(creven) jan inden name van hem/
selven en(de) de voirs(creven) lijsbeth inden name/
van huer selven en(de) huers kints om/
t(er)stont nae de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven)/
g(er)ts de voirs(creven) so(m)me d te moge(n) v(er)halen/
aen alle desselfs g(er)ts goede have ende/
erve daer hen dat gelieve(n) sal en(de)/
zij die(n) sullen bevi(n)den met alle costen/
die zij daer o(m)me souden moge(n)/
doen zij wae(re)n van rechte oft ande(re) In meliori forma Behalven oft den/
voirs(creven) g(er)de beliefde dit bekin te nyeute/
gedaen te hebben(e) in enige(n) toecomen(de)/
tijde dat hij dat sal moge(n) doen nyema(n)ts/
wed(er)seggen tegenstaen(de) Coram eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer