SAL7873, Act: R°113.2-V°113.1 (105 of 107)
Search Act
previous | next
Act R°113.2-V°113.1  
Act
Date: 1596-10-09

Transcription

2021-02-03 by Dominique Van Daele
Item in p(rese)ntia vill(icus) (etcetera) michiel de pape/
zone wijlen jacops woonen(de) binnen der/
stadt van antwerpen heeft opgedragen/
met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse een huijs/
met alle zijn(en) toebehoirten gestaen alh(ier)/
binnen deser stadt loven, opden hoeck/
van(de) nieustraete genaempt den kegel/
regenooten die pedagogie van(de) lelie/
schole in twee zijden, en(de) de strate/
ter andere, en(de) voirts alle andere/
goeden hem te deele gevallen teghen/
zijn(en) mede erffge(naeme)n begrepen inde/
scheijdinghe en(de) deijlinghe d(aer)aff zijn(de)/
in date xiii februarii libro xv[c] lxv,/
in media exp(osito) imp(ositus) est m(eeste)r guillam/
boon, zone m(eeste)r laureijs, en(de) dat tot/
v(er)sekerheijt van zijn(en) mede deijlderden/
van een derdendeel van twee diversche/
renten als van vijff car(olus)g(ulden) erffel(ijck)
//
aen dambacht van(den) smeden en(de) andere vijff/
car(olus)g(ulden) erffel(ijck) aen(de) huijsarmen oft h(eiligen) geest/
van s(in)[te] geertruijen begrepen inde/
conditien int passeren der v(oer)s(creven) deijlinghe/
geconditionneert en(de) ondersproecken./
I(te)m es promittens satis obligan(do) et/
submitten(do) ac renuntian(do) et waras/
opde commeren, daer te voren uuijtgaen(de)/
coram borcht, glavimans ix[a] octobris/
1596 ante medium decim(a)e ante prandium.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator