SAL7873, Act: R°24.1 (22 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°24.1  
Act

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Dese goedinghe is oepen gehouden midts/
der oppositien eenighe van(den) rentieren,/
die eenighe actie totten gront waeren/
pretenderende, als boesem den heeren/
remonstreerden, hoewel de voerscreven/
zedeleers protesteerde en(de) die v(er)suecken(de)/
hem gedaen te wordden, volghen(de) den/
coop bij hem gedaen en(de) de betaelinghe/
van(den) oncosten tot hiertoe gedaen genamptiseert/
en(de) betaelt te hebben eentsaementlijck/
den prijs van zijnen coop die hij hier/
remonstreerde, ende want daer/
niemant en is gecompareert die hem/
teghen dieselve goedinghe - voirtsgeroepen/
zijnde - opponeerden, es alsoo de voerseijde/
zedeleers gehouden voer diligent, ende/
indijen partije hen teghen de naeste/
v(er)gaderinghe hen nijet en fundeerden/
ende debatteerden de invaliditeijt/
van(den) v(er)coop zal den voerseijden zedeleers/
goedinghe gedaen worden naer behoiren/
interim mach hij zijn(de) handen ijdelen/
ende partije v(er)coopers d(aer)aff conde/
doen om (etcetera) Act(um) in consistorio schab(inis)/
xxii junii 1596
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-02-19 by The Administrator