SAL7873, Act: R°30.1 (29 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°30.1  
Act
Date: 1596-07-29

Transcription

2019-07-02 by Dieter Cammaerts
Item margriete van bullestraeten dochter/
wijlen amandts huijsvrouwe mertens de/
smet met consente ende overstaene desselfs/
mertens haers mans in p(rese)ntia heeft bekint/
aen haer midts eene somme van penningen/
de quibus satis volcomelijck gelost ende/
affgequeten te zijn(e) bij jan thielmans/
sone wijlen wouters alsulcke thien rinsg(uldens)/
erffel(ijck) daer voer waulter thielmans/
ende anna cuelens gehuijsschen als zij/
leeffden met schepen(en) brieven deser/
stadt loven personel(ijck) v(er)bonden staen/
aen(den) voers(creven) wijlen amandt van bullestraeten/
scheldende alzoe den voers(creven) jan thielmans/
zijne erffven ende naecommelinghen/
vande voerscreven rente volcomelijck/
quijte promitt(ens) non alloqui sed semper/
satis e(tcetera) tanquam prout Coram roeloffs/
van(den) broecke julii xxix 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator