SAL7873, Act: R°30.2-R°31.1 (30 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°30.2-R°31.1  
Act
Date: 1596-07-30

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item in tegenwoerdicheijt der schepen(en)/
ende eijgengenooten van loven naebescreven/
gestaen martijne gans wed(uw)[e] wijlen/
zacharias keijaerts cum tutore ende/
/ peeter keijaerts sone der v(oer)s(creven) martijne/
hunlieden sterckmaecken(de) voer alle andere/
hunne mede erffgenaem(en) hebben opgedragen/
met ressche ende rijse die goeden/
naebescreven Ierst een dachmael lants/
gelegen ter plaetsen geheeten opt prreken/
geheeten opden keijberch onder die prochie/
van wincxel regenoote t goidtshuijs/
van groenendael ter eenre d(er) erffgen(aemen)/
peeters van hamme ter ii[er] anna/
hollants ter derdere en(de) d erffgenaemen/
gielis vanden putte ter iii[er] zijden/
Item noch een halff boender landts/
ombegrepen der maeten gelegen onder/
die prochie van herent ter plaetsen/
geheeten opde tommestraete reg(enoo)[te]/
die goeden der erffgen(aemen) m(eeste)r bertolemeus/
vanden heetvelde ter eenre die/
baghijnen van aerschot ter ii[er] t goidtsh(uijs)/
vander banck ter iii[er] ende d erffgen(aemen)/
augustijns vrancx ter vierder zijden/
Et bonific(atur) in dict(is) bonis iure/
allodiali aerden crabeels tot behoeff/
ph(i)l(ips)en crabeels zijnen zone his/
interfuerunt roeloffs hougaerden/
/ schepen(en) ende eijgengenoten Item jan/
franq(ui) lieuten(ant) des meijers van loven(en)/
ende augustijn impens insgel(ijx) als/
eijgengenooten coram quibus satis/
obligan(do) et submitt(endo) in forma ende/
die v(oer)s(creven) martina renuntieren(de) previlegium/
senat(us) consulti velleani de quo certiorata/
et waras voer vrij eijgen goet ombelast/
prout in for(ma) salva p(er)ceptione et/
dispositione predicti arnoldi p(at)ris in for(ma)/
act(um) xxx julii 1596
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator