SAL7873, Act: R°41.2-V°41.1 (44 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°41.2-V°41.1  
Act
Date: 1596-08-05

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item jouffr(ouw)[e] anne vanden bossche/
[vacat] als heijligegeestmeesterssen/
vanden grooten baghijnhove binnen loven/
in p(rese)ntia hebben bekint en(de) geleden/
bekinnen en(de) belijden bij desen bij jouffr(ouw)[e]/
heijlwighe berthijns tegenwoirdighe/
huijsvrouwe m(eeste)r joos muijshout secret(aris)/
ord(inari)[s] inden rade van brabant aen/
hen gelost gequeten en(de) affgeleet te zijn(e)/
alzulcke zeven r(ins)g(ulden) en(de) thien st(uijvers) erffel(ijck)/
als den v(oer)s(creven) heijlighen geest in twee/
partijen van renten trecken(de) waeren/
op zeker huijs geheeten den blauwen/
steen gestaen te loven(e) opde vischmerckt/
en(de) den v(oer)s(creven) heijligengeest gelaeten ende/
/ gemaect bij testamente wijlen jouffr(ouw)[e]/
marie en(de) el(isabe)t vekenstijls gesusters/
en(de) dochters wijlen andries in heuren/
leven susters van(den) v(oer)s(creven) baghijnhove gepass(eer)[t]/
voer m(eeste)r(e)n pauwels(en) gilmans als notar(is)/
en(de) zeker getuijghen opden xxv[en] no(vem)[br(is)]/
anno xv[c] lxxiiii alhier gesien en(de) gebleken/
schelden(de) alzoo de v(oer)s(creven) jouffr(ouwe) heijlwighe/
en(de) die v(oer)s(creven) v(er)obligeerde goeden van(de) v(oer)s(creven)/
rente mette v(er)loopen der selver volcomel(ijck)/
quijte promitt(ens) non alloqui sed semper/
sat(is) qua(lita)[te] q(u)[a] sup(ra) p(ro)ut Coram eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator