SAL7873, Act: R°49.2-V°49.1 (54 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°49.2-V°49.1  
Act
Date: 1596-08-16

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item in p(rese)ntia villici (etcetera) gestaen jo(ncker)/
anthuenis van(der) borcht zone wijlen/
/ joncker wouters p(er) mo(nitionem) heeft opgedraghen/
met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse drije en(de) een/
halff dachmael broecx hellicht winninghe/
gelegen onder rotzelaer in drije stucken/
waeraff d een houdt ontrent een halff boender/
int hellichterbroeck opden demere regenoten/
d erffgen(aemen) laureijs ingels ter eenre die/
v(oer)s(creven) demere ter andere en(de) d erffgen(aemen) wijlen/
jans van kelffs ter derdere zijden ende/
dander een halff dach(mael) gelegen int middel/
van t hellichterbroeck regen(oten) [vacat]/
[vacat]/
ende t derde houden(de) vijff vierendeel/
gelegen aen(den) coppe straete regen(oten) d erffgen(aemen)/
geerts fobletz ter eenre [vacat]/
[vacat]/
den v(oer)s(creven) opdragere v(er)storven en(de) gesuccedeert/
bijder doot en(de) afflijvicheijt van zijn(en) moeder/
zoo hij vercleerde exp(ositis) imp(ositi) sunt/
jan foblets en(de) marie van(den) berghe/
zijne huijsvrouwe p(er) mo(nitionem) iure et/
satis die voerscreven opdraghere/
oblig(ando) et submitt(endo) et waras d(aer)op/
dat t zelve alleenlijck is hellicht/
winninghe prout Coram duffle/
broecke augusti xvi[a] 1596/
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator