SAL7873, Act: R°6.2-R°7.1 (7 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°6.2-R°7.1  
Act
Date: 1596-07-01

Transcription

2019-07-02 by Dieter Cammaerts
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven ende eijgengenooten
//
naerbescreven gestaen odilie vanden/
putte dochtere wijlen mathijs tegenwoirdige/
huijsvrouwe jans van houthem met/
consente wille weete en(de) overstaen(e)/
des zelffs jans heurs mans woonen(de)/
te neervelp hebben opgedraghen met/
ressche ende rijse een stuck bosschs/
rontsomme in grachten gesloten liggen(de)/
onder die prochie van bierbeke houden(de)/
omtrent drije vierendeelen ombegrepen/
der p(re)ciser maten regenooten d erffgen(aemen)/
heurder kinderen in deene zijde/
ende t velt geheeten t veertrijcken/
eijndebroeck ter andere en(de) [vacat]/
ter derder zijder haer opdragersse/
verstorven ende gesuccedeert midts/
der doot ende afflijvicheijt des voers(creven)/
wijlen mathijsen vanden putte ende/
haer opdragersse tegen haere mede/
erffgenaemen des voers(creven) wijlen mathijs(e)/
van(den) putte in deijlinghe gevallen ende/
gebleven zoo zij v(er)cleerde ende/
heeft int v(oer)s(creven) stuck boschs gegoet/
ende geerft ten eijgen(en) en(de) erffel(ijcken)/
rechte huijbrechten smetzs sone wijlen/
goorts His interfuerunt liebrechts
//
hoeven ambo schabini lovanien(ses) et/
allodiii allodii consortes/
consorters Item d(omi)nus carolus van(den) tijmple/
miles villicus lov(aniensis) et henricus herheijns si(mi)liter/
allodii consortes Coram quibus satis/
die v(oer)s(creven) opdrage(nde) obligan(do) et submitten(do) et/
waras voir vrij eijgen goet ombelast/
behoudel(ijck) dat ts(creven)[e] v(er)staen wordt der/
thiende subject te zijn(e) prout quiquid(em)/
rogan(do) quod faciunt schabini predicti act(um)/
julii prima 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator