SAL7873, Act: R°8.2-V°8.1 (10 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°8.2-V°8.1  
Act
Date: 1596-07-05

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item in p(rese)ntia vil(lici) e(tcetera) gestaen jan/
hoeveneers zone wijlen aerts hem/
affirmeren(de) oudt te zijn(e) vijffentwintich/
jaeren ende daerover e(tcetera) per monit(ionem)/
heeft opgedraghen met behoirlijcke/
v(er)thijden(isse) een stuck lants groot omtrent/
de twee boenderen ombegrepen der/
preciser maten en(de) in vueghen t selve/
gelegen is onder die prochie van langdorp/
inde waterlaet onder den doreberch/
regenooten joncker aerdt van aijnatten/
ter eenre die voers(creven) waterlaetstraete/
ter andere ende t gasthuijs van/
aersschot ten twee andere zijden/
hem opdraege(nde) v(er)storven doir/
d'afflijvicheijt des voers(creven) wijlen/
aerts hoeveneers zijns vaders zoo hij/
v(er)cleerde exp(osito) imp(ositus) est henrick/
van ghele zone wijlen joos soo voer/
hem selven als oijck inden naem ende/
/ tot behoeff van marie verluijten zijn(en)/
jegenwoirdighe huijsvrouwe per monit(ionem)/
iure et satis die v(oer)s(creven) opdrag(ere) oblig(ando)/
et submitten(do) et waras op neghen/
molevaten corens en(de) xiiii s(chellingen) en(de) zekere/
mijten erffchijns aen(den) heere van(den) gronde/
ende noch op een halster corens ts(jae)[rs]/
aen onser liever vrouwen tot aersschot/
tanq(uam) prout Coram rijcke beringhen/
julii v[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator