SAL7873, Act: V°1.2-R°2.1 (2 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°1.2-R°2.1  
Act
Date: 1596-06-28

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item m(eeste)r dierick cloet tegenwoirdich/
rentm(eeste)r deser stadt als man ende/
momboir zijnder huijsvrouwe heeft/
bekint ende bekint bij desen aen hen bij/
m(eeste)r geerardt opde brugge als rentm(eeste)re/
ende gecommitteerde van jouffr(ouw)[e] anthonette/
van asscha dochter wijlen daniels/
midts eender somme van penn(ingen) de/
quibus satis volcomelijck gelost ende/
/ gequeten te zijn vijff carolus gulden/
erffel(ijck) mette verloopen van dijen/
waer voer met schepenen deser stadt/
in date xv[c] lxvi octobris xiiii in 2[a]/
persone(lijck) verbonden staen abraham van(den)/
vlast ende jouffrouwe marie/
pipenpoij gehuijsschen als zij leeffden/
welcke voers(creven) rente de voers(creven) daniel/
van assche t zijnen laste hadde genomen/
en(de) de voers(creven) jouffr(ouw)[e] anthonette/
bij deijlinghe te laste gestelt Schelden(de)/
alzoe de voers(creven) jouffr(ouw)[e] anthonette/
haere erffven ende naecomelinghen/
van(den) voers(creven) rente volcome(lijck) quijte/
Promitt(ens) nullatenus sed semper satis/
si quid minus prout Coram griecken/
beringen junii xxviii a(nn)[o] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator