SAL7873, Act: V°103.2-V°104.1 (99 of 107)
Search Act
previous | next
Act V°103.2-V°104.1  
Act
Date: 1596-10-01

Transcription

2021-01-29 by Walter De Smet
Item in p(rese)ntia vil(lici) (etcetera) gestaen/
heer henr(ic) gheenkens pastoir tot/
loonbeke p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen/
met behoirl(ijcke) v(er)thijdenissen een mudde/
rogs en(de) xx st(uvers) erffel(ijcke) rente en(de) pacht/
jaerl(ijcx) v(er)schijn(ende) den xviii[en] aprilis te/
quijten(e) met xlviii rinsg(ulden) eens staen(de)
//
bepant en(de) gehypoticeert met schepen(en)/
brieven van loonbeke in date des/
xviii[en] aprilis a(nn)[o] xv[c] lxxi gheteeckent/
mechelmans aen en(de) op een block lants/
gheheeten t'groot block inder grootten/
zoo het ghelegen is comen(de) aen sheere(n)/
straete gaen(de) van loonbeke naer loven/
ter eenre de goeden van perck/
ter andere derve des heeren van/
loonbeke ter iii[er] en(de) pauwels de/
ridder erffgen(aemen) ter iiii[er] zijden/
Exp(osito) imp(ositus) est m(eeste)r laureys boesem/
procureur inden naem en(de) tot behoeff/
carels stuckens, der erffgen(aemen) jans crabbe en(de) jans stroobants p(er) mo(nitionem)/
iure et satis die voers(creven) opdragere/
oblig(ando) et submitt(endo) ac renuntian(do)/
omnibus et singulis p(ri)vileg(iis) Et waras/
voer een goede deughdel(ijcke) rente/
bij hem nyet vercocht off aen/
iemanden verobligeert prout ende/
om den v(oer)s(creven) m(eeste)r laureysen boesem/
tot behoeff als voere van(de) voers(creven)/
geleufte van genoech doen(en) ende/
warantschap te bat te versekeren/
in plaetse van cautie per mo(nitionem) heeft
//
opgedraghen met behoirl(ijcke) v(er)thijden(en)/
een mudde rogs erffpa(cht) jaerlijcx/
v(er)schijn(ende) den xv[e(n)] februarii staende/
bepant en(de) gehypoticeert met scepen(en)/
brieven van loonbeke van(de) daet des/
xv[e(n)] februarii a(nn)[o] xv[c] lxviii stilo/
braban(tie) aen en(de) op een huys en(de) hoff/
gelegen onder loonbeke v(oer)s(creven) comen(de)/
aende straete gaen(de) naer loven/
ter i[re] de straete van dijsborch/
naerde vorrens vije ter andere/
mons(ieu)[r] creton ter iii[er] en(de) iiii[er] zijden/
doentertijt toebehoiren(de) symon heyns/
en(de) cath(lij)[ne] stuckens Exp(osito) imp(ositus)/
die voers(creven) m(eeste)r laureys boesem in(de)/
naem en(de) tot behoeff als voere (etcetera)/
iure de quo sub pignore satis/
oblig(ando) et submitt(endo) ac renuntian(do)/
ut sup(ra) et war(as) ut sup(ra) te dyen/
eynde soo v(er)re de v(oer)s(creven) hee(re) henr(ic) namaels/
gebreckel(ijck) bevonden wordde inde voers(creven)/
geleufte van genoechdoen en(de) warantschap/
te voldoen dat gebreck te v(er)halen aen(de)/
v(oer)s(creven) opgedragen rente t'zij bij v(er)coope ders(elfs)/
oft anderssints en(de) voerdere nyet Cor(am)/
borcht roeloffs oct(obris) i[a] 1596
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-04-04 by The Administrator