SAL7873, Act: V°113.2-R°114.1 (106 of 107)
Search Act
previous | next
Act V°113.2-R°114.1  
Act
Date: 1596-10-09

Transcription

2021-02-07 by helga peeters
Item michiel de pape zone wijlen jacops/
en(de) jouffr(ouw)[e] agnes de ferara zijn(der) huijsvr(ouw)[e]/
woonen(de) binnen der stadt van antwerpen/
in p(rese)ntia hebben opgedragen met behoirl(ijcke)/
v(er)thijdenisse een huijs met alle zijne/
toebehoirten gestaen alhier binnen deser/
stadt loven opden hoeck van(der) nieustraete/
regen(oten) die pedagogie van(der) lelie schole/
in twee sijden en(de) die straete ter/
andere zijden in alder vueghen gel(ijck)/
hem ts(elv)[e] huijs teghen zijn(e) mede erffgen(amen)/
in deijlinghe gebleven is opden xiii[d(en)]/
februarii libro xv[c] lxxv in media/
Ex(posito) imp(ositus) rijckaert de raijmaeckere sone/
wijlen jooris soo tot behoeff van hem selven/
als van elijsabeth kaerts zijn(e) huijsvr(ouwe)/
p(er) mo(nitionem) reddidit et preterea op acht
//
car(olus) gul(den) te xx st(uvers) tstuck erffelijcke/
rente alle jaeren opten ix[d(en)] octobris te/
betaelen Et in cambio quite et libere /
Et satis obligan(do) (et)c(etera) et waras op veerthien/
stuvers aen(den) grooten h(eiligen) geest ii(½) stuvers/
aen jouffr(ouw)[e] philippote de ferci?/
achthien rinsg(ulden) erffel(ijck) aen(den) erffgen(amen)/
heeren jans pierremont en(de) noch op het/
derdendeel van twee diversche renten/
elck van vijff rinsg(ulden) erffel(ijck) op heden/
date des(er) daerop te laste gestelt tanq(uam)/
prout met conditien dat de voers(creven)/
opdraegers de voers(creven) rente van acht/
car(olus) gul(den) erffel(ijck) sullen mogen lossen/
en(de) quijten tallen tijden alst hen gelieven/
sal teender reijse en(de) elcken carolus/
dairaff met sesthien gelijcke carolus/
munte ten tijde van(der) quijtinghe in/
brabant cours en(de) loop hebben(de) ac cum/
coram angelis borcht octobris ix[a]/
1596
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator