SAL7873, Act: V°28.3-R°29.1 (28 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°28.3-R°29.1  
Act

Transcription

2019-07-02 by Dieter Cammaerts
Item jouffrouwe anna van assche/
achtergelaeten weduwe van wijlen/
heer en(de) m(eeste)r daniel de bruijne/
licentiaet inde rechten als hij/
leeffde in p(rese)ntia heeft bekint/
als dat jan van troestenberghe de/
jonge aen haer midts eender somme/
van penninghen de quibus satis/
/ volcomelijck gelost en(de) affgequeten/
heeft alzulcke twee rinsgulden/
erffel(ijck) d(aer)voere jan troije ende/
zijn(e) huijsvrouwe met schepene/
brieven van loven in date xix/
martii libro xv[c] xlvii in secunda/
personel(ijck) v(er)bonden staen aen jannen/
vanden bruijne vader des voerscreven/
m(eeste)r daniels scheldende alzoo den/
voers(creven) jannen van troestenberghe/
vande voerscreven rente volcomel(ijck)/
quijte promittens non alloqui sed/
semper satis e(tcetera) tanquam prout/
Coram duffele van(den) broecke/
julii xxvii 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator