SAL7873, Act: V°32.2-R°33.1 (34 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°32.2-R°33.1  
Act
Date: 1596-08-01

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item joachim rogiers zone wijlen jacops/
nu tertijt woonende tot bruessel in/
p(rese)ntia heeft bekent en(de) bekent bij desen/
schuldich te zijn christoffel rogiers zijn(en)/
broeder de somme van xcvi r(ins)g(uldens) ix st(uivers) eens/
en(de) dat van zeker tachterheijden die de/
/ voerscreven joachim den zelven zijn broeder/
bij slote van(den) leste rekeninghe tusschen/
hen beijden aengegaen en(de) d(aer)inne alle/
voergaen(de) rekeninghen begrepen zijn/
ten achteren is gebleven welcke somme/
den voerscreven joachim den voers(creven) zijnen/
broeder present en(de) dat accepteren(de) heeft/
geloeft ter manissen te betaelen ende/
voldoen assecut(um) en(de) tot meerder zekerheijt/
daervan zijn [den] soen zijn(en) broeder te doene/
consenteert dat deselve christoffel/
de voerscreven somme zal mogen [impeteren en(de)] v(er)haelen/
aen en(de) op alle en(de) ijegewelcke zijn(en) goeden/
waer die bevonden oft ghelegen zullen mogen/
zijn Daertoe constitueren(de) den soen christoffelen/
procurator(is) in rem propriam om deselve/
goeden en(de) zijn aenpaert t administreren/
ontfangen en(de) d(aer)voer tegen den crediteuren/
int noot zij rechts pleg(hen) e(tcetera) potestate/
subdi quoad lites promitt(ens) rat(um) salvo dat/
hij te minsten rekeninghe en(de) reliqua/
zal gehouden zijn te doen en(de) gelijck hij/
christoffel oijck geloeft bij desen prout in/
for(ma) Coram glavimans hougaerden/
augusti prima 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator