SAL7873, Act: V°40.2-R°41.1 (43 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°40.2-R°41.1  
Act
Date: 1596-08-05

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Item de voerscreven partijen in p(rese)ntia/
hebben in wederzijden bekint en(de) v(er)claert/
den rechtveerdighen coop van(den) v(oer)s(creven) goeden/
te bedraghen boven de voers(creven) chijsen/
hier voere gementionneert tachtentich/
karolus gul(den) te twintich st(uijvers) t stuck/
erffel(ijck) rente te lossen den pen(ning)/
zesthien los en(de) vrij van pontpen(ninghen)/
behalven vande twintich rinsg(ulden) erffel(ijck)/
die de cooper alsnu in gereede pen(ninghen) zal/
moeten opleggen en(de) betaelen daeraff/
die vercoopersse de pontpen(ninghen) zelve/
tot haeren laste zal moeten draeghen/
en(de) betaelen met conditien dat de voers(creven)/
rente van t zestich rinsg(ulden) hueren cours/
en(de) loop heeft ghehadt van s(in)[t] jans(miss)[e]
//
lestleden behalven dat die v(er)coopersse/
t v(oer)s(creven) huijs den v(oer)s(creven) coopere zal moeten/
leveren los en(de) vrij van allen gevallen/
chijsen commeren en(de) lasten totten voers(creven)/
s(in)[t] jans(miss)[e] incluijs met conditien oijck dat/
den voers(creven) cooperen zullen volghen die/
meubelen binnen den v(oer)s(creven) huijse berusten(de)/
eensdeels nagelvast en(de) eensdeels/
nijet nagelvast wesen(de) Cor(am) eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator