SAL7873, Act: V°48.2-R°49.1 (53 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°48.2-R°49.1  
Act
Date: 1596-08-14

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Item heer en(de) m(eeste)re jan clarius doctoir/
inder heijliger godtheijt als president/
der collegien van(der) godtheijt binnen loven/
in p(rese)ntia heeft bekint en(de) gheleden kint/
en(de) lijdt bij desen midts eender somme/
van pen(ninghe) d(aer)van hij hem kenden voldaen/
en(de) v(er)nuecht te zijn(e) dat dionijs de/
wijngaerdere aen hem gelost en(de) affgeleght/
heeft inder v(oer)s(creven) qualiteijt als president/
alsulcke zesse rinsg(uldens) en(de) thien stuijvers/
erffel(ijcke) rente als met schepen(en) brieven/
deser stadt in date des xvii[en] octobr(is)/
anno xv[c] lxxix [79] in media geregistreert/
geconstitueert en(de) gestelt zijn geweest
//
bij scheijdinghe en(de) deijlinghe tusschen jan/
van(den) wijngaerde cum suis als erffgenae(me)n/
wijlen dionijs van(den) wijngaerde en(de) cat(hlij)[ne]/
van hallebeke gehuijsschen als zij leeffden/
gepasseert aen en(de) op thuijs en(de) toebehoirten/
gestaen binnen deser stadt loven inde/
hoelstrate genoempt den stroobant den/
v(oer)s(creven) dionijsen jegenwoerdel(ijck) toebehoiren(de)/
en(de) van welcke v(oer)s(creven) rente der voers(creven)/
collegie van(der) godtheijt d actie alsnu/
was competeren(de) bij transpoort heur/
daervan gedaen bij nicolaes de pape/
al(ia)s pauwels alhier voer schepenen/
van loven opden xxi[en] octobris anno/
xv[c] lxxxviii oijck in media gepasseert/
Schelden(de) alzoo den v(oer)s(creven) dionijs en(de)/
de v(oer)s(creven) huijsinghen van(den) v(oer)s(creven) rente volcomel(ijck)/
quijte mede van(den) v(er)loop der selver/
promitt(ens) non amplius alloqui sed/
semper satis et war(as) erga quoscumq(ue)/
prout oblig(ando) et submitt(endo) ac renunt(iando)/
in forma Coram duffle borcht/
augusti xiiii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator