SAL7873, Act: V°5.2-R°6.1 (6 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°5.2-R°6.1  
Act
Date: 1596-06-28

Transcription

2018-11-29 by Dieter Cammaerts
Item in p(rese)ntia vill(icus) (et)c(etera) gestaen die/
voerscreven philips van espen v(oer)s(creven)
//
affirmeren(de) ut supra per mo(do) heeft/
opgedraeghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse/
drije dach(mael) en(de) zesse roeden lants gelegen/
onder die prochie van thieldonck tusschen/
de goeden des goidtshuijs van sinte/
geertruijden ter eenre d erffgen(aemen) geerts/
de cocq ter andere me vrouwe boisot/
ter iii[er] en(de) d erffgen(aemen) van(der) vorst ter/
vierder zijden hen opdraegen verstorven/
bijder doot en(de) afflijvicheijt wijlen des/
voers(creven) nicolaes van espen ende hem/
in deijlinghe gevallen en(de) gebleven voer/
schepen(en) van aersschot tegen zijne/
mede erffgen(aemen) zoo hij v(er)cleerde exp(osito)/
imp(ositus) est fran(chois) de brier inden naem en(de)/
tot behoeff jans van meerbeke alias/
beenhouwere ende van barbara van/
eerdbroeck zijn(e) huijsvrouwe per monit(ionem)/
iure et satis die v(oer)s(creven) opdragen obligan(do)/
et submitten(do) prout et waras elck dach(mael)/
op een bl(an)c ses mijten heeren chijns tanquam/
prout Coram rijcke hoeven junii xxviii/
1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator