SAL7977, Act: R°175.2 (88 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°175.2  
Act
Date: 1727-12-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-25 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen gerardus/
fonteijn sone martini innegesetene deser stadt/
den welcken is geworden binnen poirter, ende borgher deser/
stadt hebbende in handen van den voors(chreve) heere mijer/
ghedaen den behoorelijcken eede daer toe staende, sijnde het/
selve poirterschap aen hem gejont mits alleenelijck/
betaelende aen de rentm(eeste)rs deser stadt sesse guldens/
voor eene brant eemer, ende drij guldens tot subsis-/
tentie van de arme vondelinghen , ende doende tot dijen den/
eede daer toe stae(nde) volghens resolutie magistrael de dathe/
8 maii 1725 onderteeckent p. van besten ende de quittan-/
tie in pede dijer geteeckent e. de bruijn alhier gesien, ende/
gebleken coram jo(nke)r albert francois van winghe ende/
h(ee)r ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten hac xi (decem)bris/
1727 p. van(den) broeck off(iciael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer