SAL7977, Act: R°222.2-V°222.1 (117 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°222.2-V°222.1  
Act
Date: 1728-01-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere pre-/
sidents schepene in absentie des heere meijers
//
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus dauvin sone/
[vacat] geboortich van [vacat] den welcken/
is geworden binnen poirter deser voors(chreve)/
stadt heeft in handen des voors(chreve) heere/
presidents schepene gedaen den behoorelijcke/
eedt daer toe staende, welck poirterschap/
aen hem op macht vande resolutie magis-/
trael de date xxiii junii 1725 door d'heere/
[gregorius laurentius] petrus de ... herckenrode ... van dieve oudt/
raedt deser stadt is gejont gratis mits/
alleenelijck betaelende aende rentm(eeste)rs/
deser stadt sesse g(u)l(den)s voor eenen brandt eemer/
ende drije gul(den)s tot subsistentie vande arme/
vondelingen alles ingevolghe de boven-/
staende resolutie magistrael de date xxiii/
junii 1725 voornoempt ende de quittantie/
van(de) rentm(eeste)r e. de bruijn de date/
9 januarii 1728 onderteeckent p. vanden/
broeck loco pensionarii beijde alhier in origi-/
nalibus gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost e(nde) s(ieu)[r]/
cornelis berses schepenen hac nona januarii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer