SAL7977, Act: R°326.1 (162 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°326.1  
Act
Date: 1728-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-31 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen der stadt loven/
naer genoempt gestaen adrianus moer-/
mans gebortigh van leeffdael sone [vacat]/
den welcken is geworden binnen poirter/
ende borgher deser stadt, sijnde het selven/
poirterschap hem gejont door s(ieu)[r] henricus/
de waerseggere oudt raedt deser stadt uijt/
crachte van de resolutie magistrael van/
den 23[en] junii 1725 mits betaelende aen de/
rentmeesters deser stadt sesse guldens voor/
eenen brandteemer ende drij guldens tot/
subsistentie van de arme vondelinghen/
welcke neghen guldens sijn betaelt aen/
den heere greffier philippi mits d'absentie/
van beijde de rentmeesters deser stadt/
volghens quittantie de dathe deser alhier/
gesien ende gebleken Coram heer ende m(eeste)[r]/
hiacintus jacobus schouten ende s(ieu)[r] joan-/
nes van arenbergh schepenen hac 18 meert/
1728, ende heeft ten selven daeghe in/
handen des heere meijers gedaen den/
eede hier toe staende
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer