SAL7977, Act: R°385.1 (196 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°385.1  
Act
Date: 1728-05-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-06 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel heeft sijnen behoore(lijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers/
ende schepenen ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen jan keijenberghs geboortich/
van pellenbergh met sijne sone petrus de welcke/
sijn geworden binnen poirters e(nde) borghers deser/
stadt op conditie van te betaelen ten behoeve/
deser stadt in handen vande rentm(eeste)rs de somme/
van vijfftich gul(den)s ofte wel opden last vanten/
tijde van twee achtervolgende jaeren ende/
drije maenden te alimenteren gratis een vonde-/
linck kindt deser stadt bij mijne heeren te desig-/
neren opden voet gelijck die gemijnelijck/
worden uuijt besteet faulte on dijen dat sij ipso/
facto sullen vervallen wesen van het voors(chreve) poirter-/
schap, ende mits betaelende boven dijen ae(nde)/
rentm(eeste)rs deser stadt sesse g(u)l(den)s voor eenen/
brandt eemer, [e(nde) doen den eedt daer toe stae(nde)] welcken volgens heeft in handen/
des voors(chreve) heere meijers gedaen den eedt daer/
toe staende e(nde) betaelt de bovenstae(nde) sesse/
g(u)l(den)s voor eenen brandteemer volgens quittantie/
der selve staende in pede van(de) voors(chreve) magistrale/
resolutie respective onderteeckent p. vanden/
broeck item p. gooris alhier in originali gesien/
e(nde) gebleecen de date 10 ende 11 maii 1728/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(eer)[e] van roost e(nde) s(ieu)[r] co[r]n-/
elis berses schepenen hac xii maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer