SAL7977, Act: R°386.2-V°386.1 (199 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°386.2-V°386.1  
Act
Date: 1728-05-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-13 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
peeter wallems geboortich van corbeecq/
over loo ende desselffs sonen jan ende/
hendrick de welcke sijn geworden binnen/
poirters ende borghers deser stadt loven/
op conditie van te betaelen ten behoeve/
deser stadt in handen vande rentm(eeste)rs
//
de somme van vijfftich gul(den)s, ofte wel opden/
last van te alimenteren gratis ten tijde/
van drije achtervolgende jaeren een vonde-/
linck kint deser stadt bij mijne heeren/
te designeren opden voet gelijck die gemij-/
nelijck worden uuijtgestelt, faulte van dijen/
dat sij ipso facto sullen vervullen wesen van/
het voors(chreven) poirterschap mits betaelende/
boven dijen aende rentm(eeste)rs deser stadt sesse/
gul(den)s voor eenen brandt eemer e(nde) doe(nde) tot dijen/
den eedt daer toe stae(nde), welcken volgens heeft/
in handen van(de) heere meijer gedaen den eedt/
daer toe staende e(nde) betaelt de bovenstaende/
sesse gul(den)s voor eenen brandteemer volgens/
quittantie ende resolutie respective onderteeckent/
p van(den) broeck ende p. joris beijde in originali [de dato 10 e(nde) 13 huius]/
gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] pedro de herckenrode/
heere van roost e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses schepenen/
hac decima tertia maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer