SAL7977, Act: R°387.2-V°387.1 (201 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°387.2-V°387.1  
Act
Date: 1728-05-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-29 by pieter-jan lahaye
[het dobbel heeft sijnen behoor(lijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt der heeren [meyers e(nde)] schepenen/
van loven naergenoempt gestaen jean/
sponsaert geboortich van thienen den welcken/
is geworden binnen poirter e(nde) borgher deser stadt/
loven op conditie van te betaelen ten behoeve/
deser stadt in handen vande rentm(eeste)rs de somme/
van vijftich gul(den)s, oft wel opden last van/
ten tijde van twee achtervolgende jaeren
//
te alimenteren gratis een vondelinck kindt deser/
stadt bij mijne heeren te designeren opden voet gelijck/
die gemijnelijck worden uuijtbesteet faulte van dijen/
dat hij ipso facto vervallen sal wesen van het/
voors(chreve) poirterschap ende mits betaelende boven/
dijen aende rentm(eeste)rs deser stadt sesse gul(den)s voor/
eenen brandteemer e(nde) doende tot dijen den eedt daer/
toe staende welcken volgende heeft in handen/
van(de) heere meyer gedaen den eedt daer toe staende/
ende betaelt de bovenstae(nde) sesse g(u)l(den)s voor eenen/
brandteemer volgens quittantie e(nde) resolutie [magistrael] respective/
de date 10 maii e(nde) 14 ditto [1728] onderteekent p./
van(den) broeck e(nde) e. de bruyn beijde alhier/
in originalibis gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] pedro de/
herckenrode heere v(an) roost e(nde) s(ieur) cornelis berses/
schepenen hac 14 maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer