SAL7977, Act: R°399.1 (217 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°399.1  
Act
Date: 1728-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-18 by pieter-jan lahaye
[het dobbel heeft sijnen segel] Inde tegenwoordicheijdt des here meyers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
franciscus kens geboortich van winxel den welcken/
is geworden binnen poirter e(nde) borgher deser stadt/
[op conditie v(an) te betaelen tegens de stadt 6 g(ulden)s ofte wel] opden last van ten tijde van twee achtereen volge(nde)/
jaeren te alimenteren gratis een vondelingk/
kint deser stadt bij mijne heeren te designeren/
opden voet gelijck die gemijnelijck worden uuijt/
besteedt faulte v(an) dyen dat hij ipso facto vervallen/
sal wesen van het voors(chreve) poirterschap e(nde) mits bet-/
aelende boven dyen aende rentm(eeste)rs deser stadt sesse/
g(u)l(den)s voor eenen brant eemer e(nde) doe(nde) den eedt daer toe stae(nde)/
in conformiteijdt v(an) dese resolutie magistrael [mette kost daer bij sij(nde)] de date/
10 maii 1728 ondert(eeckent) p. van(den) broeck ende heeft alvolgens/
gedaen den eedt in handen des voors(chreve) heere meyers/
e(nde) betaelt de sesse g(u)l(den)s ae(nde) rentm(eeste)r de bruyn/
volgens quittantie de date 20 maii 1728 alhier/
gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] pedro de herckenrode h(eer)[e]/
v(an) roost e(nde) s(ieur) cornelis berses schepenen hac xx[a]/
maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer