SAL7977, Act: R°419.2 (236 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°419.2  
Act
Date: 1728-06-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-10 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen carolus/
godischal gebortigh van brussel den welcken is/
geworden binnen poirter, ende borgher deser stadt opden/
last van ten tijde van drij achtervolghende jaeren/
te alimenteren gratis een vondelinck kindt deser/
stadt bij mijne heeren te designeren op den voet gelijck/
die gemijnelijck worden uytbesteedt, faute van dyen/
dat hij ipso facto vervallen sal wesen van het/
selve poirterschap, ende mits betaelende boven dyen/
aen de rentmeesters deser stadt sesse guldens voor/
eenen brant eemer, ende doende tot dyen den eedt/
daer toe staende in conformitijt van de resolutie/
magistrael de dathe 10 maii 1728 onderteeckent/
p. van(den) broeck, ende heefft alvolghens ghedaen den/
eedt in handen des voors(chreve) heere mijers, ende betaelt/
sesse guldens aen den rentm(eeste)r e de bruyn volghens/
quittantie de dathe 22 maii 1728 alhier gesien coram/
jo(nke)[r] gisbert joseph van grave heere van baienrieu/
ende layens e(tcetera) ende s(ieu)[r] jan van arenbergh hac 8/
junii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer