SAL7977, Act: V°167.1 (81 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°167.1  
Act
Date: 1727-11-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heere/
lieutenant mijers e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen/
abraham verhaegen gebortigh/
van rotselaer in hauwelijck heb-/
bende elisabeth claes dochter/
guilliam e(nde) joanna martina/
van horsigh, den welcken is gewerden/
binnen poirter ende borger deser/
stadt, ende heeft in handen des/
voors(chreve) heere lieutenant mijers ge-/
daen den behoorelijcken eedt, sijnde het/
selve peeterschap aen hem gejont/
gratis mits alleenel(ijck) betaelende aen(de)/
rentmeesters deser voors(chreve) stadt/
sesse guldens voor eenen brandt ee-/
mer, ende drije guldens tot sub-/
sistentie vande arme vondelingen/
ingevolge de resolutie magistrael/
daer over genomen op den 31 (octo)ber/
1727 ondert(eeckent) p van(den) broeck secre-/
taris loco pensionarii alhier in/
originali gesien e(nde) gebleken, gelijck/
oock de quittantie vande rentm(eeste)rs/
ondert(eeckent) e de bruijn e(nde) p. joris coram/
m(ijn)her philip louis baron van schore/
e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh hac/
21 (novem)ber 1727/
t. van besten loco/
keijhaets 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer