SAL7977, Act: V°385.2-R°386.1 (198 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°385.2-R°386.1  
Act
Date: 1728-05-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-13 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen jan coonters geboortich van s(in)[t]/
jooris weert ende desselffs sone judocus/
josephus geboortich alhier dewelcke sijn ge-/
worden binnen poirters ende borghers/
deser stadt op conditie van te betaelen
//
ten behoeve deser stadt in handen vande/
rentm(eeste)rs de somme van vijfftich gul(den)s/
ofte wel opden last van ten dijde van twee/
achtervolgende jaeren te alimenteren/
gratis een vondelinck kint deser stadt bij/
mijne heeren te designeren opden voet gelijck/
die gemijnelijck worden uuijtbesteet, faulte/
van dijen dat sij ipso facto sullen vervallen/
wesen van het voors(chreve) poirterschap ende mits/
betaelende boven dyen aende rentmeesters/
deser stadt sesse gul(den)s voor eenen brandteemer/
e(nde) doende den eedt daer toe staende welcken/
volgende heeft in handen van(de) heere meijer/
gedaen den eedt daer toe staende, e(nde) betaelt/
de bovenstae(nde) sesse g(u)l(den)s voor eenen brandteemer/
volgens quittantie der rentm(eeste)rs deser stadt/
staende in pede van(de) voors(chreve) resolutie magist-/
rael ondert(eeckent) p. van(den) broeck e(nde) p gooris e(nde)/
e. de bruyn beijde in originaeli gesien e(nde) gebleken/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis beises schepenen hac xii maii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer