SAL7977, Act: V°399.3-R°400.1 (220 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°399.3-R°400.1  
Act
Date: 1728-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-17 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordichijdt des heere meijers/
ende schepenen v(an) loven naergenoempt gestaen/
joannes van nerum geboortich van mechelen
//
ende desselffs sone guilliam de welcke/
sijn geworden binne poirters e(nde) borghers deser/
stadt op conditie van te betaelen ten behoeve/
deser stadt in handen vande rentm(eeste)rs de so(mm)e/
van vijfftich gul(den)s, ofte wel opden last van/
ten tijde van twee achtereenvolge(nde) jaeren/
ende drije maenden te alimenteren gratis/
een vondelinck kint deser stadt bij mijne heeren/
te designeren opden voet gelijck die gemijnelijck/
worden uuijtbesteet faulte van dijen dat sij ipso facto/
vervallen sullen wesen van het voors(chreve) poirterschap/
e(nde) mits betaele(nde) boven dyen ae(nde) rentm(eeste)rs deser/
stadt sesse gul(den)s voor eenen branteemer e(nde) doende/
tot dijen [den eedt] daertoe stae(nde) achtervolgens ende in/
conformiteydt vande bovenstae(nde) resolutie magistrael/
[met den last daerbij geexprimeert] de date x maii 1728 ondert(eeckent) p. van(den) broeck heeft gedaen/
den eedt in handen van(den) heere meyer deser stadt e(nde) betaelt/
voor eenen brandt eemer sesse g(u)l(den)s ae(nde) voors(chreve) rentm(eeste)rs/
volgens quittantie de date xx maii 1728 onderteckent/
e. de bruijn in originalibus alhier gesien ende/
gebleken coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer