SAL7977, Act: V°400.2 (222 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°400.2  
Act
Date: 1728-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere meyers ende/
schepenen v(an) loven naergenoempt gestaen/
ludovicus vanden ende geboortich van grimberge/
ende desselffs sone joannes de welcke sijn geworden/
binnen poirters e(nde) borghers dese stadt op conditie/
van te betaelen ten behoeve deser stadt in handen/
van(de) rentm(eeste)rs de somme van vijfftich g(u)l(den)s ofte wel/
opden last van ten tijde van twee achtervolge(nde)/
jaeren te alimenteren gratis eenen vondelinck/
kindt deser stadt bij mijne heeren te designeren/
opden voet gelijck die gemijnelijck worden uuijtbesteet/
faulte van dijen dat sij ipso facto vervallen sullen wesen/
van het effect v(an) het voors(chreve) poirterschap e(nde) mits/
betaele(nde) boven dijen ae(nde) rentm(eeste)rs deser stadt sesse/
g(u)l(den)s voor eenen brandteemer e(nde) doe(nde) tot dyen den eedt/
daertoe staende innegevolghe de bovenstae(nde) resolutie/
magistrael in het aenveerden van(den) last daer bij gepresteert?/
de date x maii 1728 onder(teecken)[t] p. van(den) broeck heeft gedaen/
de eedt in handen van(de) heere meyer deser stadt e(nde) betaelt/
sesse g(u)l(den)s voor eenen brandteemer ae(nde) voors(chreve) rentm(eeste)rs/
volgens quittantie in pede dyer de date xx maii 1728 ondert(eeckent)/
e. de bruyn in originali alhier gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] pedro/
de herckenrode h(er)[e] v(an) roost e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses schepenen hac xx maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer