SAL7977, Act: V°419.1 (237 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°419.1  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-14 by pieter-jan lahaye
[het dobbel deser heeft sijnen segel] Inde tegenwoordicheijdt der heeren schepenen/
der stadt loven naergenoempt gestaen carolus/
charlier innegesetene deser stadt woone(nde) inde her-/
berghe den hert den welcken onder oblig(a)cie submissie/
ende renuntiatie als naer rechten heeft verclaert/
hem te stellen borghe ende cautionnaris als/
principael voor allen het gene joannes charlier/
sal comen t executeren uuijt crachte/
vanden vonnisse der heeren schepenen deser/
stadt loven t'sijnen voordeele gegeven/
in date xxvi aprilis 1728 sed inscripta/
den 8 maii daer naer gelove(nde) daer voorens/
altijdt te sullen inne stae(nde) ende in sijnen/
eygen naeme te verantwoorde indyen der/
voors(chreve) vo(nn)isse naermaels inden souverijnen/
raede van brabant wierde gerefracteert/
voorders oft anderssints nyet onder reserve/
nochtans van sijn guarrandt ten laste van(de)/
voors(chreve) jan charlier coram jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baianrieu e(nde) leyens ende/
s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh schepenen hac vii/
junii 1728 partye hier toe gedaeght door/
den dienaer j(oann)e vermijlen ut retulit/
bij relaes
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer