SAL7995, Act: V°178.2-R°179.1 (34 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-R°179.1  
Act
Date: 1751-03-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-28 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt des/
heere president schepenen in/
absentie des heere meijers ende/
die schepenen der hooftstadt
//
loven naergenoempt gestaen/
hendrick dert sone henrici ge-/
bortigh van heverle, denwelcken/
is geworden poirter deser stadt/
om gealimenteert te hebben een /
vondelinck kint vanden 7 (septem)ber/
1748 tot den 9 meert 1751 ende/
alsoo twee jaeren enhalff boven/
de betaelinge van drij guldens tot/
subsistentie der arme vondelingen/
volgens declaratie van j l/
kluckers rentm(eeste)[r] der selve vonde-/
lingen, [de date ix huius] mede om betaelt te hebben/
sesse guldens voor eenen branteemer/
aen g(erardus) joris rentm(eeste)[r] deser stadt de/
date huius beijde alhier in originali/
gesien ende gebleken, welcken/
volgens heeft den voorschreven hendrick/
dert inhanden des heere president/
schepenen loco pretoris gedaen den/
eede daer toe staende./
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
philippi et s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen hac 11 meert/
1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick