SAL7997, Act: R°19.2-V°19.1 (3 of 285)
Search Act
previous | next
Act R°19.2-V°19.1  
Act
Date: 1752-02-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-24 by Hadewijch Masure
In de teghenwoordigheijdt
//
des heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen hendrick van diest/
sone henrici ende van anna/
margareta keulers, gebortigh/
van oirbeeck, den welcken es/
geworden poirter deser stadt, om/
gealimenteert te hebben den von-/
delinck kindt den tijde van dertigh/
maenden als blijckt bij de decla-/
ratie van j. l. aluckers rentm(eeste)[r]/
der voors(chreven) vondelingen, boven de/
betaelinge van drije guldens tot/
subsistentie der selve, Item sesse/
guldens voor eenen branteemer/
betaelt aen henricus g caels/
rentm(eeste)[r] deser stadts de date 21 febr(uarii)/
et 28 februarii 1752 beijde/
alhier gesien ende gebleken/
welckens volgende heeft den voors(chreven)/
hendrick van diest inhanden/
des heere meijers gedaen den/
eede daer toe staende,/
Coram jo(nke)[r] joannes lauren-/
tius philippi et s(eigneu)[r] michael/
van langendonck schepenen/
hac 28 februarii 1752.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-18 by Agata Dierick