SAL8105, Act: R°77.1 (28 of 83)
Search Act
previous | next
Act R°77.1  
Act
Date: 1416-11-09

Transcription

2019-11-28 by 
Item want jan olivier en(de) gord va(n) nuysb(er)ge gebruede(re) geloeft hadde(n)/
voe(r) scepen(en) va(n) loven(e) wille(m)me vande(n) gaerse ja(n)ne en(de) wille(m)me creyte/
gebruede(re)n te doen elc van hen een bedev(ar)t te s(inte) jacobs in galissien/
in zoene(n) en(de) beet(er)nissen vand(er) doet giel(ijs) wilen vande(n) gaerse die(n)/
doet bleef vande(n) gebruede(re)n van nuysb(er)ge vors(creven) en(de) de selve gebruede(re)/
van nuysb(er)ge de vors(creven) drie bedev(ar)de aen den wors(creven) wille(m)me vande(n)/
gaerse ja(n)ne en(de) willem creyte(n) vors(creven) gelost en(de) afgeleeght hebben/
met d(er) so(m)men van v vrancr(ijx) crone(n) eens te die sij [eens] d(aer) af geg(even) en(de)/
betaelt hebben soe sijn come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) ja(n)ne creyte vors(creven)/
en(de) v jan vande(n) hoevelde en(de) hebben geloeft ongesund(er)t en(de) elc voe(r)/
al den vors(creven) drien gebruede(re)n vande(n) nuysb(er)ge ghevielt alsoe dat/
he(n)neken m(er)ten en(de) heynken vande(n) gaerse gebruede(re) kynde(re) des vors(creven)/
wilen giel(ijs) vande(n) g(aer)se ond(er) hoe(r) dage wesende als sij tot hoe(re)n/
wettegen dagen come(n) wae(re)n tot der veeden coesen en(de) de zoene(n)/
vand(er) doet hoers vad(er) vande(n) vrienden gemaect niet houde(n) en woude(n)/
dat [dan] de selve ja(n)ne creyte en(de) jan vande(n) hoevelde den vors(creven) gebrued(ere)n/
vande(n) nuysb(er)ge tot hoe(r) manissen of des eens va(n) hen b(ri)ng(er)e sbr(iefs) de/
vors(creven) v vrancr(ijcs) c(r)[o]nen wed(er) gheve(n) en(de) bet(alen) soude(n) als v(er)volghde sch(out)/
borch(oven) rike no(vem)[br(is)] ix[a]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-29 by Sabrina Keyaerts