SAL8106, Act: V°122.2 (63 of 105)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act

Transcription

2020-07-24 by 
Want jan vanden cloeste(re) op den dach van heden dach hadde van heden/
dach hadde [als man van buten] bi vo(n)nisse vanden scepen(en) van loven(e) ghewijst jegen henricke van /
oerbeke vorste(r) van loven(e) van xx vrancr(ijx) crone(n) daer voe(r) dat de voirs(creven) henric /
den voirs(creven) janne beclaeght hadde Ende de selve jan vande(n) cloeste(re) te sine(n) dage /
niet en qua(me) den voirs(creven) henricke van oerbeke sine(n) dach houdend(e) en(de) huedende /
en(de) sijn recht voert vervolghende Soe es de voirs(creven) jan vanden cloeste(re) vande(n) /
scepen(en) van loven(e) voert ghemaent vande(n) meye(r) van loven(e) verreyct gewijst /
vande(n) xx cronen voirscr(even) p(rese)ntib(us) alb(us) ty(m)ple nethen(en) wencsele mulke ouder(ogghe) /
bone ja(nuarii) xx Item de vors(creven) henr(icke) va(n) oerbeke heeft ghethoent met claese va(n) leefdale /
vorste(re) nijs boys en(de) jacob va(n) dyedene(n) porte(re)n dat hi op den vors(creven) dach dach hadde /
jegen ja(n)ne vors(creven) vande(n) xx crone(n) vors(creven) neth(enen) bone ja(nuarii) xxii
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-05-16 by Inge Moris