SAL8107, Act: V°2.1 (1 of 329)
previous | next
(only transcribed acts)
Act V°2.1  
Act
Date: 1434-01-23

Transcription

2019-05-15 by Karel Embrechts
It(em) gheert cuerinx heeft geloeft op sijn lijf en(de)/
op sijn goet en(de) op soenbreke en(de) lantbreecke te sijn/
dat hij h(er)manne vand(er) sluysen van gheele/
o(m)me negheenre zaken wille die tuschen hen/
beiden gesciet mogen sijn oft die sij zamentlic/
gegaens met malcande(re)n tot opten dach van/
heden hebben moegen gehadt nu(m)mermeer/
wangunst hatye veede noch vyantscap doen/
noch draghen en sall bij hem selve(n) noch/
bij nyeman(de) and(er)s in gheenre wijs ende/
heeft bekent en(de) v(er)lijdt so waer hij h(ier)/
jegen dade oft ginge oft dede doen oft gaen/
bij hem selven oft yema(n)de and(er)s dat hij zoe(n)/
[breke en(de) lantbreke sijn soude] verboert sal hebben sijn lijf en(de) goet ond(er)/
wat hee(re)n oft gerichte men dat oft die/
sall connen vynden cor(am) boys voshem ja(nuarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt