SAL8107, Act: R°100.2 (109 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°100.2  
Act
Date: 1435-06-28

Transcription

2019-11-17 by Karel Embrechts
Item katline van tsoers dochter jans van tsoers van beetse/
in jegewordich(eit) der scepen(en) van loven gestaen heeft/
openbairlic gheseeght ghekent en(de) gelijt (dat) (sij) huers/
moets dancs en(de) willen onbedwonghen en(de) sonder/
daer toe bij iemants innegheven of (...) geleidt/
oft gheinformeert te sijn (...)/
goetgeboer van beetse [(...) h(er)mans en(de) willeken (sceepmans) (...) goetgeboer] (...)/
claesse genueght heeft en(de) voert (...)/
en(de) met hue(r) gaens gehadt heeft dat dat oec huers/
dancs en(de) huers willen geschiet soude (hebben) (...)/
iemants informacie ende soude (...) openbaerlic en/
onghebeyst hadde sij noch te doen sij souden (...)/
en(de) met hem gaen daert hem genueghen (...)/
henrico de calstr(is) will(el)mo naen scab(in)is cor(am) junii/
xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt