SAL8107, Act: R°109.1-V°109.1 (112 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°109.1-V°109.1  
Act
Date: 1435-08-08

Transcription

2019-11-18 by Karel Embrechts
Want stoet en(de) tebat opv(er)staen wae(re)n tuschen amelrijcke/
pynnoc gorde van zallaken en(de) janne van zallaken/
gords sone en(de) janne stoep diemen heet [(...)] jan goessens/
in deene en(de) hee(re) symoene pynnoc ridders vader/
des voirs(creven) amelrix in dande(r) zijden spruytende en(de)/
oerspronck nemen(de) vander pacht inghen van eenen/
wuwe(r) gelegen te rode bij cortelken den welken/
de voirs(creven) aemelric jan en(de) jan jegen den voirs(creven)/
h(e)r(e)n symoen(e) in pachtinghen genomen hebben So/
sijn de voirs(creven) p(ar)tijen comen voer scepen(en) van love(ne)n/
en(de) hebben hen van den voirs(creven) stoete en(de) allen zake(n)/
d(aer) aen cleven(de) eendrechtelic gesubmitteert/
en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vrientlike yffene(re)n/
Te weten de voirs(creven) amelric pynnoc jan en(de)/
jan wouter pynnoc de jonghe andriesse/
van voshem nu t(er)tijt burg(er)meeste(r) te loven en(de)/
andriesse denijse boys en(de) de voirs(creven) h(e)r symoen/
lodewijc de rike rentm(eeste)r mychiel absoloens/
en(de) arnt van bossuyt/
Op also dat de voirs(creven) amelric met sijnen mede/
plichte(re)n en(de)? sijn aensprake bescheyt? en(de) recht (...)/
hueren [sijnre wederp(ar)tien en(de)] segge(re)n in (...) overgeven sullen binnen [tusche(n)]/
huden (...) viii (...) [dit en(de) morgenavont moeten geven] (...) sall/
de voirs(creven) (...)/
en(de) dat /
wederp(ar)tien (...) [(...) nativitatis neestcomende (...)]/
Behoudelic (...)/
en(de) (...)/
seggen en(de) goet maecken (eendrechtelick)? op/
/ dat sijs eens sijn H(ier) af uuten(de) sullen bynnen viii/
dagen daer [na ons(er) liever vrouwen dach voirschreven] naest volgen(de) ofte bynnen den/
selven lesten viii dagen een seggen van [vo(n)nisse]/
rechte d(aer) af aende hee(re)n tscepen(en) van loven/
halen sal oft de zaken na vormen van rechte/
gedingct wae(r) en(de) met zulk(er) vurw(er)den oft/
enig(er) p(ar)tijen e(n)nich segg(er) het wae(re) een oft meer/
gebrake dat dan de p(ar)tie dien die segg(er) oft/
segge(re)n gebrake een oft meer [gelike p(er)soene] in die stat/
van geliken souden mogen nemen geloven(de)/
vast en(de) gestedich te houden En(de) voert gorde/
van zallaken [en(de) janne scoep geheten goessens] in dien te hebben dat sij tghee(n)/
des h(ier) inne gedaen sall w(er)den van weerden/
houden sall cor(am) abs(oloens) calstr(is) julii ix xi[a] [velde naen aug(ustii) viii]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt