SAL8107, Act: R°148.5-R°149.1 (153 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°148.5-R°149.1  
Act
Date: 1435-09-27

Transcription

2019-10-30 by Karel Embrechts
Item arnt peermans geheten de cuyper van nederijssche in jeg(ewordicheit)/
heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft van/
jacob van ravesvoert becke(r) de goede h(ier) na gescreven Inden/
iersten eenen hof met eenen bogarde houden(de) te gader inde/
mate iii dachmael oft daer omtrint gelegen te loenbeke/
aen kellemans strate tuschen de selve strate en(de) de goede/
henrix van wylre Item eenen hof gelege houden(de) iii dach(mael)/
luttel myn oft meer gelegen aende voirs(creven) strate tuschen de/
selve strate en(de) de loenbeke Item (½) boender lants gelegen/
ten wuwe(re)n tuschen de goede arnt peermans en(de) jacobu(s)/
van ravesvoert Item noch (½) boender lants daer aen/
gelegen inden ande(re)n aert tuschen de goede jacobs en(de)/
/ arnts voirs(creven) over beide de siden Te houden en(de) te hebben van/
halfmeerte neestcomen(de) eenen t(er)mijn van vii jaren/
langc deen na dander sonder myddel volgen(de) elcs/
jairs dae(re)n bynnen op en(de) o(m)me de helcht van alle den/
coerne en(de) vruchten den voirs(creven) t(er)mijn opte voirs(creven) goede/
wassende uutgenomen dat de voirs(creven) arnt inde appele/
die opte voirs(creven) goede wassen zullen egheen recht/
noch bewynt hebben en sall Item salle de voirs(creven)/
wynne tcoren opte voirs(creven) goede wassen(de) alle jare/
toeghste doen afmayen en(de) bynden en(de) dan sall hij jacob/
ontbieden en(de) deylen tcoren opt velt half en(de) half/
en(de) dan sall hij jacobs helcht in sijn schuere op sine(n)/
cost vueren En(de) als jacob sijn helcht gedorsschen/
wilt hebben so sall hij eene(n) derscher [d(aer) toe] hueren den/
welken hij de dachue(re)n betalen en(de) de voirs(creven) wynne/
den montcost geven sall en(de) dat gedaen sall de wy(n)ne/
jacob sijn helcht tsinen huys te loven leve(re)n Item/
sall de voirs(creven) arnt den hof daer den bogaert inne/
steet eens bynnen den voirs(creven) t(er)mijn wel en(de) loflic/
ov(er)mesten Item es vurweerde dat de voirs(creven) wynne/
ten lesten jare van sinen t(er)mijne eene(n) nuwen thuyn/
maken sall van beneden opte beeck tot aenden[opten] meer/
daer des voirs(creven) jacobs en(de) arnts lant scheiden Item/
sall de voirs(creven) jacob oe arnt opte voirs(creven) goede setten/
xxvi levende [willegen] poten die hij levende houden sall/
totten vii jaer langc op also verdroeghde enige va(n)den/
selven poten dat hij een ander levende pote willege(n)/
in die stat wed(er) setten sall Item sall de voirs(creven) wynne/
/ tvoirs(creven) lant tsinen afsceiden laten also h(ier) na volcht/
Te weten den hof daer den bogart inne leeght/
wel besaeyt op vier getidege voren half met/
t(er)wen en(de) half met rogge Item den hof daer/
neest eens o(m)me gedaen It(em) thalf boender ten/
wuwe(re)n gelegen neest tswynnen lande eens o(m)me/
gedaen en(de) thalf boender daer naest gelegen/
sall de voirs(creven) arnt geheel laten liggen En(de) dese/
vurw(er)den en(de) (con)dicien voirs(creven) heeft geloeft de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) jacob vast gestedich en(de) onverbre/
kelic te houden en(de) te voldoen tot allen tiden en(de)/
t(er)mijne(n) als sij vallen en(de) v(er)schinen sullen en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volghde schout H(ier) wae(re)n over pynnoc/
witteman sept(embris) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt