SAL8107, Act: R°155.2-V°155.1 (165 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°155.2-V°155.1  
Act
Date: 1435-10-11

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
It(em) wij lodewijcx pynnoc ridder en(de) joys [joes] absoloens scepen(en) te loven/
doen cond en(de) kenlic allen luden dat ghestaen in ons(er) p(rese)ncien hanneken/
h(er) arnts docht(er) van rek [eck] priesters die hij hadde bij machtilden claes kendde/
ende lide [lijdde] oppenbairlic dat sij wittelic gehaven gebuert ende ontfangen/
hadde vand(er) goeder stat van uuttricht lv [vijfendevijftich] pont gelts jairliker/
rinten tot haren live te weten alsulcs gelts als eene(n) guill(el)mus guld(en)/
holl(ansch) schilt laitste tot derdoecht [dordrecht] gesclagen voe(r) vier l(i)b(ra) voirs(creven) gereeckent/
de welke huerre opte voirs(creven) goede stat viele(n) en(de) verschenen ten/
jae(re)n en(de) t(er)mijnen h(ier)nagenoempt Te wete(n) v der voirs(creven) l(i)b(ra) d(aer) af/
/ op sinte victoers dach xiiii[c] xxx jair v der voirs(creven) l(i)b(ra) daer af/
opten heiligen paesdach xiiii[c] xxxi [jair] v der voirg(eruerde) l(i)b(ra) d(aer) af/
op sinte victoers dach int selve jair xxxi v der voirg(eruerde)/
l(i)b(ra) opte(n) heiligen paesdach xiiii[c] xxxii v der voirg(eruerde)/
[l(i)b(ra)] in sinte [op sinte] victoers dach int voirs(creven) jair xxxii v der/
voirs(creven) l(i)b(ra) opten heiligen paesdach xiiii[c] xxxiii jair v der/
selver l(i)b(ra) op sinte victoers dach inte selve jair xxxiii/
v l(i)b(ra) gelts boven genoem(p)t opten heilig(en) paesdach xx xiiii[c]/
xxxiiii jair v l(i)b(ra) der selv(er) werde(n) op sinte victoers dach/
int voirs(creven) jair xxxiiii v der voirs(creven) l(i)b(ra) opten heiligen/
paesdach xiiii[c] xxxv jair ende v der voirs(creven) l(i)b(ra) op sinte/
victoers dach int selve jair xxxv Van welken/
t(er)mine(n) als vande(n) l(i)b(ra) voirscr(even) de voirs(creven) hanneken hue(r)/
kynde vande(n) voirs(creven) stat van uuttricht voer wael v(er)nueght/
en(de) betaelt scelden(de) daer af volcomelic quijt de voirs(creven)/
stat alle hue(r) goede porte(re)n en(de) ingeseten(en) en(de) alle ande(r)/
die des quitancie behoeven En(de) des t(or)conden hebben wij/
lodewijc pynnoc ridder en(de) joys [joes] absoloens scepen(en) van loven/
voirs(creven) ons(er) segele scabinael [ter beden der voirs(creven) hanneken] aen dese l(ette)ren gehangen octobr(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt