SAL8107, Act: R°156.3-V°156.1 (166 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°156.3-V°156.1  
Act
Date: 1435-10-17

Transcription

2019-10-24 by Karel Embrechts
Item gielijs van kessele wonen(de) te kessele in p(rese)ncia/
heeft v(er)huert en(de) bekynt dat hij v(er)huert heeft/
henricke soen jans pypenpleck(er)s een bruweca(m)me/
[en(de) een schuere gelegen te putte] metten brouketele ii g(r)[o]ten cuypen ii coelvate/
1 ondervatt viii aemvaten ii stuycmanden ii/
oeste ii riecke en(de) i stoecgaffele [een groet kuelbecken] en(de) oec met/
allen ande(re)n instrumenten totten brou ambachte/
behoe(re)nde Te houden en(de) hebben [van ons(er) vrouwe(n) dach nativitat(is) lestleden] eene(n) t(er)mijn/
van v jae(re)n langc deen na dand(er) sond(er) myddel/
/ volgen(de) elcs jaers hie(re)n bynnen o(m)me vii gulden/
schilde also nu gemeynlic in borgen gae(n)/
en(de) p ne te betalen tot ons(er) vrouwe(n) dage/
[nativitat(is)] alle jae(re) den voirs(creven) [t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout] (et)c(etera) Item sall de voirs(creven)/
henric van elken broussel sine(n) t(er)mijn due(re)nde/
geven ii ma(n)den draefs It(em) sal de voirs(creven)/
gielijs de huysinge houden van wande/
en(de) van dake en(de) alsmen daer dect oft/
plect so sall gielijs de dachue(re)n betalen/
en(de) henric den montcost geven It(em) de/
voirs(creven) henric sal de huysinge op sinen/
cost houden vanden ondersten rikelen ned(er)w(er)t/
Item henric sall alle jae(re) geven x ma(n)dele(n)/
st walme(re) o(m)me de huysinghe d(aer) mede/
te v(er)decken It(em) sall noch henric alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op ons(er) liev(er) vrouwe(n)/
dach voirs(creven) betale(n) m een mudde rox It(em)/
[sall de voirs(creven) henric de voirg(eruerde) huyse en(de) alle instrume(n)te voirg(eruert) laten also hij die vant te sinen aencomen] En(de) alle dese vurw(er)den H(ier) af es borghe/
jan vanden nouwerhuyse [voirs(creven) p(ri)mus] wittema(n) veld/
hug(ar)den oct(obris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt