SAL8107, Act: R°17.1 (17 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°17.1  
Act
Date: 1434-02-19

Transcription

2019-05-16 by Karel Embrechts
Item henric vand(er) sluysen heeft geloeft op sijn lijf en/
op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) lantbreke te sijn/
dat hij geerde cuerinx o(m)me gheenre zaken wille/
die sij und(er)linge gaens hebben mogen gehadt tot/
opten dach van huden nu(m)mermeer wangunst hatye/
veede noch vyantscap doen noch dragen en sall/
bij hem selven noch nyeman(de) and(er)s in gheenre wijs/
noch den selven gheerde dagen noch moyen buyten/
lants voe(r) egheen gerichte (et)c(etera) Bekennen(de) (et)c(etera) cor(am) vynck/
voshem febr(uarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt