SAL8107, Act: R°202.1-V°202.1 (220 of 330)
Search Act
previous | next
Act R°202.1-V°202.1  
Act
Date: 1435-12-23

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item daneel de wale geheten de h(er)toge die comen/
en(de) geleidt es tot allen den goeden have en(de) erve/
ghijsbrecht vander keele soen wilen ghijsbrechts heeft/
geg(even) en(de) bekent dat hij mids machte van sinen voirs(creven)/
beleide gege(even) heeft henricke vanden dorpe van opwijc/
soen wilen jans thof dat wilen toebehoirde janne/
buys [en(de) nu toebeh(oirende) mids den voirs(creven) beleide den voirs(creven) daneele] gelegen te peysseghem metten huysen hoven wynne(n)den/
landen beemden eeusselen en(de) allen hue(re)n toebehoirten Te/
houden en(de) te hebben vanden iersten dage van meye dat/
sijn sall int jair ons hee(re)n dusent vierhondert drie/
en(de) veertich eenen t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen na/
dande(r) staphans sonder myddel volgen(de) elcs jairs dae(re)n/
bynnen te weten de voirs(creven) lande omme en(de) voere/
xxxiii mudde cor rox [en(de) twee zister raepsaets] goet en(de) payabel tsente/
andries misse appo
tot kersmisse te betalen alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als ver/
volghde schout Item sall de voirs(creven) wynne vanden voirs(creven)/
rogge jairlix sinen t(er)mijn due(re)nde te bruessel leve(re)n xvii/
mudde en(de) vier zister der bruesselschen maten en(de) dand(er)/
coren sall hij leve(re)n [mette(n) voirs(creven) zade] int voirs(creven) hof en(de) dat sall sijn/
merchtenssche mate En(de) de voirs(creven) beemde o(m)me xii/
blau crone(n) te weten xl pl(a)c(ken) alsulx payments als ten/
tijde van betalingen gemeynlic in borsen gaen sal voer/
elken g(ri)pe gereeckent en(de) [o(m)me] xxiiii pl(a)c(ken) des selfs payments/
tsente m(er)tens misse te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout [Item sall de voirs(creven) wynne daneele alle jae(re) te paeschen sine(n) t(er)mijn geven een lam en(de) des sall daneel den voirs(creven) wynne alle jae(re) vijf ellen tot eene(n) tabbarde sin geven] Item sall/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede wael en(de) loflic den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wynnen werven verwae(re)n ende/
beheymen inder manie(re)n gelijc hij die h(ier) voertiden/
gehadt heeft en(de) voer scepen(en) van merchten(en) vanden/
voirs(creven) ghijsbrechte vand(er) keele genomen heeft
//
En(de) alle dese vurw(er)den en(de) (con)dicien voirg(eruert) hebben/
geloeft (et)c(etera) calstr(en) hug(ar)den dec(embris) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt