SAL8107, Act: R°236.3 (259 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°236.3  
Act
Date: 1436-02-14

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item van alzulken stoete als opverstaen es tusschen/
margrieten janne van lynt en(de) m(ar)grieten vanden/
velde [venne] in deen zijde en(de) katline dochter gielijs wilen/
vanden venne zuster der voirs(creven) margrieten in dander zijde/
spruyten(de) van alzulken haefliken goeden als den voirs(creven)/
ghesuste(re)n bleven en(de) aengestorven sijn van hue(r) beyd(er) vad(er)/
en(de) moed(er) (ende)? hebben hen de voirs(creven) jan en(de) m(ar)griete/
en(de) oec katline [eendrechtelic] gesubmitteert in segge(re)n en(de)/
vrintlike yffene(re)n Te weten de voirs(creven) jan en(de) m(ar)griete/
in arnde en(de) janne vanden elzen gebruede(re)n oemen/
der voirs(creven) ghezuste(re)n op also dat de voirs(creven) segge(re)n/
elk(er) p(ar)tien bescheit yerst aengehoert en(de) ov(er)gehadt/
hue(r) seggen d(aer) af voer scepen(en) van [loven] uutspreken zullen/
tusschen dit en(de) halfvasten neestcomen(de) op dat/
sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) oft des niet en/
wae(r) so zullen dan de voirs(creven) p(ar)tijen wed(er) op hue(r)/
yerste voete staen also sij wae(re)n voe(r) desen v(er)bonde/
Geloven(de) abs(oloens) febr(uarii) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt