SAL8107, Act: R°288.1 (311 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°288.1  
Act
Date: 1436-05-10

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Item want stoet en(de) tebat opverstaen wae(re)n tuschen henricke van/
outssele wonen(de) tot westerle soen wilen gheerts in deen zijde/
en(de) reyne(re)n vanden loeken van westerle in dande(r) zijde van eenre/
gheloeften van waerscapen den voirs(creven) henricke biden voirs(creven)/
reyne(re)n gedaen van eenen huyse en(de) hove gelegen tot/
westerle bide plaetse aldaer tuschen de goede willem buets/
en(de) de goede des jonch(e)r(e)n van wezemale en(de) oec van zeke(re)n/
sculde(n) die de voirg(enoemde) reyne(r) meynt dat hem vanden voirs(creven)/
huyse de voirg(enoemde) henric sculdich soude wesen So sijn des/
de voirs(creven) p(ar)tijen op heden voe(r) scepen(en) van loven comen en(de) hebben/
hen daer af en(de) al der daer aen cleven mach ghesubmitteert/
in segge(re)n en(de) vrintlike yffene(re)n te weten de voirs(creven) henric in/
gheerde brueders en(de) henricke van outsele neve(n) des/
voirs(creven)
tgoer te westerle wonen(de) en(de) de voirs(creven) reyne(r)/
in henricke eyckemans en(de) janne gielijs wonen(de) tot/
westerle Op also dat de voirs(creven) segge(re)n hue(r) seggen h(ier) af/
elker p(ar)tijen besceit [yerst] aengehoert uuten(en) zullen op dat/
sijs oft dmeeste deel van hen eens sijn tuschen dit/
en(de) sente jans dach baptisten neestcomen(de) En(de) oft sij des/
dae(re)n bynnen niet eens en worden noch uut en spraken/
so souden de voirs(creven) iiii segge(re)n bynnen viii dagen daer/
na eenen overman kyesen den welken sij beyd(er) p(ar)tijen/
bescheit ov(er)geve(n) souden en(de) daert die dan bynnen viii/
dagen daer neest volgen(de) seet daer saelt bliven/
En(de) oft enig(er) p(ar)tijen e(n)nich segg(er) gebrake so soude hij/
inde stat van dien eene(n) ande(re)n geliken mogen kyesen/
sond(er) argelist Geloven(de) vast en(de) gestedich (et)c(etera)/
hug(ar)den velde maii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt