SAL8107, Act: R°51.2 (64 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1434-04-06

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item everart de molde(re) die met meyer en(de) scepen(en) van loven/
comen en(de) geleidt es tot allen den goeden have en(de) erve/
joffr(ouwe) margieten vanden goere in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van/
loven gestaen heeft gegeven en(de) bekent dat hij uut cracht/
van sinen voirg(eruerde) beleide gegeven heeft ghijsbrechte jacobs/
wonen(de) te dyeste alsulken visscherie en(de) recht vand(er)/
visscherien als hij uut machte vanden voirs(creven) beleide heeft/
in en(de) aen de tweedeel vanden wate(r) vander deemeren/
beginnen(de) tselve water van aende kerchof molen te/
sichne en(de) gaende nederweert opwee [gaende en(de)] duerende/
opweert tot aent eyghen van dyeste Te houden/
en(de) te hebben van halfmeerte nu neestcomen(de)[voerleden] eenen t(er)mijn/
van twelf jae(re)n langc deen na dand(er) staphans sonder/
myddel volgen(de) els jairs dae(re)n bynnen omme en(de) voer/
omme en(de) op alle trecht last en(de) co(m)mer daer voer/
uutgaende ten behoirliken en(de) gewoenliken tide [den voirs(creven) t(er)mijn duerende] te betalen/
en(de) vortaen op xxiiii mottoene te weten xxvii pl(a)c(ken)/
brabantschs payments ten t(er)mijn van betalingen gemeynlic/
in borsen gaende voer twee d(er) voirs(creven) mottoen(en) gereecken/
te halfmeerte [s(in)[te] baefsmisse] te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout en(de) dese vurw(er)den (hebben)/
de p(ar)tijen geloeft (et)c(etera) lomb(ar)t voshem ap(ri)lis vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt