SAL8107, Act: R°6.1 (7 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act

Transcription

2014-03-14 by Inge Moris
Item daneel en(de) wouter daneels sonen peters wilen/
daneels in jeg(enwoirdicheyt) (etc) hebben geloeft ongezundert en(de)/
ongesceiden katlinen jonch(e)r(e)n natuerlic dochter laureys/
wilen jonch(e)r(e)n dat sij der selver katlinen na de doet/
daneel danneels oudervader der voirs(creven) gebruede(re)/
de helcht van alle der haven die de voirs(creven) daneel/
daneels nu besittende es en(de) na hem bliven sall also/
goet als sij nu es en(de) biden gheenen die hen des/
v(er)staen ghescatt sall werden weert wesende daer/
af de voirs(creven) gebrued(ere) en(de) katline elc een uutgescrifte/
af houden zullen peysselic en(de) vredelic sonder/
enich gheweer jegen te maken oft te doen zulle(n)/
laten volgen en(de) na huer trecken Op also dat de/
voirs(creven) katline de voirs(creven) have bynnen den levenden/
live des voirs(creven) daneels egheenssins arge(re)n noch/
mynde(re)n en sall Noch oec die buyten den huyse/
des voirs(creven) daneels dragen doen noch laten dragen/
Gheboert oec dat de voirs(creven) katline bynnen den/
levenden live des voirs(creven) daneels met enigen/
ande(re)n man befaemt worde oft dat sij oec den/
voirs(creven) daneel lyete en(de) van hem toghe dat/
dan de voirs(creven) geloefte te nyeute sijn en(de) van/
gheenre weerden bliven sall Voert hebben/
geloeft de voirs(creven) gebruede(re) dat sij d(er) voirs(creven) katline(n)/
in egheene(n) tiden toecomen(de) egheen crot letsel/
oft hynder doen en sullen aen hue(re) goede mids/
egheene(n) bekynn(de) sij h(ier) voermaels yeman(de)/
bevrynt mach hebben sond(er) argelist cor(am) abs(oloens) voshem/
ja(nuarii) ult(ima)/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2014-03-14 by Kristiaan Magnus