SAL8107, Act: R°61.3-V°61.1 (71 of 330)
Search Act
previous | next
Act R°61.3-V°61.1  
Act
Date: 1434-04-06

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen wae(re)n tuschen matheeuse/
lovene(re) in deen side en(de) jorijse den vroede diemen heet fijte/
in dande(re) spruyten(de) en(de) oirspronc nemen(de) van beternissen van/
quetsueren en(de) oec van schouden die sij deen den ande(re)n/
eyschen(de) moghen sijn So sijn beide de voirs(creven) p(ar)tijen op heden/
comen voer scepen(en) van loven en(de) hebben hen eendrechtelic/
vanden voirs(creven) zaken en(de) oec allen ande(re)n zaken dee die sij/
deen metten ande(re)n tot op huden gaens mogen hebben/
gehadt gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de)/
vrintlike yffene(re)n te weten de voirs(creven) mattheeus in cole/
van udekem en(de) elyasse vanden dale en(de) de voirs(creven)/
jorijs in gielise stroeprock en(de) henricke de rademake(re)/
wonen(de) te loven inde hoelstrate Op also dat de voirs(creven)/
vier segge(re)n hue(r) seggen en(de) goetduncken h(ier) af (eendrech)
//
telic elker p(ar)tien reden bescheit allegacien en(de) thoenissen/
aengehoert en(de) ripelic ter h(er)ten genomen op dat sijs/
eens en(de) van accorde sijn seggen uuten(en) en(de) p(ro)nu(n)cieren/
sullen tuschen dit en(de) sinxendach nu neestcomen(de)/
en(de) oft sijs niet eens en(de) van accorde gewerden en/
consten dat dan de selve vier segge(re)n bynnen den vier/
sinxendaghen neestcomen(de) een overman nemen en(de)/
eendrechtelic kiesen sullen den welken sij alle bescheit/
van beide den p(ar)tien dan overgeven sullen also v(er)re/
dat voer hen comen es Welke overman bynnen/
viii daghen daer na sijn goetduncken en(de) segge(n)/
vand(er) voirs(creven) saken seggen sall op dat hij wilt en(de)/
des wijs es en(de) oft des niet en wae(r) dat hij dan/
de p(ar)tijen setten en(de) stellen sall mett(er) zaken
so sall/
de zake bliven daer de voirs(creven) overman die stellen/
sall Geloven(de) de p(ar)tijen vast en(de) gestede te/
houden so wes (et)c(etera) En(de) oft gebuerde dat e(n)nig(er)/
p(ar)tien een oft meer segg(er) oft segge(re)n gebrake/
dat die eene(n) oft [ande(re)n] in dies stat die hem gebrake/
sal mogen nemen en(de) kiesen boys voshem ap(ri)l(is)/
s(e)c(un)d(um) f[eria] post quasi modo
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt