SAL8107, Act: R°71.2 (77 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°71.2  
Act
Date: 1434-05-

Transcription

2019-09-17 by Karel Embrechts
Item arnt bau hee(re) te muggenberch in jeg(ewordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven gestaen heeft gekent en(de) [quijtgescouden]/
gelijdt ope(n)bairlic dat hem ...? ...? [afgedaen sijn hande]/
h(er) jan hee(re) te rotselaer te vorsselaer en(de)/
te rethy
(et)c(etera) van alle alsulker haven als/
achter h(e)r(e)n janne wilen hee(re) te rots(elaer) salig(er)/
gedachte(n) vad(er) des voirs(creven) he(re)n jans bleven/
es [en(de) wilen vrouwe marie van dyest sijn wettighe gesellynnen lyet] inden huysen te rots(elair) te vorsselair te loeven(en)/
te bruessel en(de) ter roetse(lair) goede reeckeninghe/
en(de) bewijs ged vo
Gelovende daer aff [de selve heeren arnt] den/
selven h(e)r(e)n janne sijn oer erfg(enamen) en(de) nacome linghe [daeraf] nu(m)mermeer aen te spreken noch in/
gedinghe te trecken buyten noch bynnens lants/
voer egheen gerechte gheestelic noch were/
lic in enig(er) manie(re)n Behoudelec dien? dat?/
daer mede de voirs(creven) arnt bau van nu ...?/
eewelic ongehouden sijn en(de) bliven sal van alle/
alsulker schout als de voirs(creven) wilen hee(re) van/
rotselaer doen hij aflivich waert sculd(ich) bleef
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt